ARTHUR PODS For Caliburn Uwell Pod Kit

70.000

Hết hàng

Thông tin thêm

𝐀𝐓𝐇𝐔𝐑 𝐏𝐎𝐃 X 𝐂𝐀𝐋𝐈𝐁𝐔𝐑𝐍 𝐏𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐃
Sự lựa chọn hoàn hoản khi 𝐏𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐮𝐫𝐧 đang 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 toàn bộ Việt Nam.
Chính vì vậy 𝐕𝐀𝐏𝐄𝟐𝟒𝐇 đã về đầu pod thay thế cho Caliburn.

🎯 Pod Arthur cho hương vị ngang với đầu pod chính hãng Caliburn
🎯 Pod Arthur sử dụng bông và coil chất lượng tốt cho tuổi thọ đầu pod cao
🎯 Pod Arthur có chất lượng nhựa ngang , thậm chí hơn đầu pod Caliburn
🎯 0,4Ohm
Chính vì vậy, đây là sản phẩm đầu pod được sử dụng thay thế nhiều nhất cho đầu pod Caliburn tại thị trường Malaysia.

ARTHUR PODS For Caliburn Uwell Pod Kit

Hết hàng