ARTHUR PODS For Caliburn Uwell Pod Kit

70.000

Hết hàng

𝐀𝐓𝐇𝐔𝐑 𝐏𝐎𝐃 X 𝐂𝐀𝐋𝐈𝐁𝐔𝐑𝐍 𝐏𝐎𝐃 𝐌𝐎𝐃
Sự lựa chọn hoàn hoản khi 𝐏𝐨𝐝 𝐂𝐚𝐥𝐢𝐛𝐮𝐫𝐧 đang 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 toàn bộ Việt Nam.
Chính vì vậy 𝐕𝐀𝐏𝐄𝟐𝟒𝐇 đã về đầu pod thay thế cho Caliburn.

🎯 Pod Arthur cho hương vị ngang với đầu pod chính hãng Caliburn
🎯 Pod Arthur sử dụng bông và coil chất lượng tốt cho tuổi thọ đầu pod cao
🎯 Pod Arthur có chất lượng nhựa ngang , thậm chí hơn đầu pod Caliburn
🎯 0,4Ohm
Chính vì vậy, đây là sản phẩm đầu pod được sử dụng thay thế nhiều nhất cho đầu pod Caliburn tại thị trường Malaysia.

Có thể bạn quan tâm:

ARTHUR PODS For Caliburn Uwell Pod Kit

Hết hàng