2 Pod 1 Lần Tặng MABAROH (2)

Coil Occ AF Mesh Coil – FLEXUS Q Aspire

70.000

Occ flexus
Coil Occ AF Mesh Coil – FLEXUS Q Aspire

Thông tin thêm

Trọng lượng0,3 kg
Kích thước15 × 10 × 5 cm
ĐIỆN TRỞ

,