Coil Occ AF Mesh Coil – FLEXUS Q Aspire

70.000

Thông tin thêm

Trọng lượng0,3 kg
Kích thước15 × 10 × 5 cm
ĐIỆN TRỞ

,

Occ flexus
Coil Occ AF Mesh Coil – FLEXUS Q Aspire
70.000 Lựa chọn các phương án