Coil Occ Screen Tank Sense

70.000

Hết hàng

Occ thay thế Sense Screen Tank, có thiết kế lưới tích hợp được tối ưu hóa cho hương vị và khói và có bốn loại khác nhau – Occ lưới đơn S1, Occ lưới đôi S2, Occ Lưới ba S3, Occ Lưới bốn (S4) cho bạn nhiều lựa chọn trải nghiệm

Có thể bạn quan tâm:

Thông số OCC Mesh Coils Sense Screen Tank

  • Occ Lưới đơn (S1) –  0.18Ω (± 0,03) (40W – 100W). Sử dụng Tốt nhất: 60W – 90W.
  • Occ Lưới đôi (S2) –  0.23Ω (± 0,03) (60W – 135W). Sử dụng Tốt nhất: 80W – 110W.
  • Occ Lưới ba (S3) –  0.34Ω (± 0,03) (60W – 150W). Sử dụng Tốt nhất: 80W – 120W.
  • Occ Lưới bốn (S4) – 0.13Ω (± 0,02) (50W – 120W). Sử dụng Tốt nhất: 70W – 100W.

 

Trọng lượng0,3 kg
Kích thước15 × 10 × 5 cm
Coil Occ Screen Tank Sense

Hết hàng