2 Pod 1 Lần Tặng MABAROH (2)

Coil Occ Ultra Boost V2 Lost Vape

70.000

Coil Occ Ultra Boost V2 Lost Vape

Thông tin thêm

Trọng lượng0,3 kg
Kích thước15 × 10 × 5 cm
ĐIỆN TRỞ

,