OCC GEYSER

70.000

Hết hàng

Thông tin thêm

0,25 ohm \ 0,23 ohm

Vapx Geyser 100W Pod Mod Kit chính hãng

Trọng lượng0,3 kg
Kích thước15 × 10 × 5 cm

OCC GEYSER

Hết hàng