ROMIO PRO Dâu Lạnh – Strawberry Ice 30ml

320.000

Thông tin thêm

  • Độ Lạnh: 6/10
  • Độ Ngọt: 6/10
Romio Dâu Tây
ROMIO PRO Dâu Lạnh – Strawberry Ice 30ml
320.000 Lựa chọn các phương án