2 Pod 1 Lần Tặng MABAROH (2)

UKERI – PASSION FRUIT YOGURT

Danh mục:

150.000

Hết hàng

Thông tin thêm

Puffs: 1800 Puffs

Nicotine Salt: 3.5%

eJuice Dung lượng: 6.0ml

Dung lượng pin: 1250mAh